Ankara Psikoterapi Merkezi | Varlık mahallesi, Gazi Osman Paşa Caddesi No:22 Yenimahalle / Ankara

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk terapisi ve yetişkin terapisi arasındaki en belirgin farkı; çocuklar kendi istekleriyle gelmek yerine bir yetişkinin yönlendirmesi ile gelirler. Danışmanlık süresince, tamamen çocuğun ihtiyacına ve bulunduğu yaş dönemine ait gelişim dönemi özelliklerine bağlı kalarak duygu ve düşüncelerini keşfetmeye ve ifade etmeye teşvik edilir. Çocuk terapisi süreci, aileden çocuk hakkında kapsamlı bir bilgi alınmasıyla başlar ve daha sonra çocuk ile yapılan görüşme ile devam eder. Gerek görüldüğünde çocuk testleri (zeka, gelişim, dikkat vb. testler) uygulanmaktadır. Çocuk görüşmeleri birebir ya da ebeveyn katılımı ile düzenlenebilir aynı zamanda da ebeveynlere belirli aralıklarla görüşme yapılarak çocuk hakkında bilgi ve psikoeğitim verilir. Gerekli görülen durumlarda çocuğun en uzun zaman geçirdiği okul/kreş ile de iletişime geçilerek iş birliği yapılır.

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlik, en karmaşık dönemlerden biridir. Bedensel, duygusal, hormonel ve zihinsel olarak çok hızlı bir değişim yaşanır ve birey bu değişime ayak uydurmakta zorluk yaşayabilmektedir. Ergenlerde psikolojik danışmanlık, ergenlik dönemde gözlenen değişimin getirmiş olduğu zorluklar ve bu zorluklar ile başa çıkma becerileri geliştirmelerini sağlamayı hedefleyen profesyonel bir psikolojik yardım hizmetidir. Ergenlerle psikolojik danışmanlık süreci, aile ile yapılan detaylı bir görüşme ile başlar ve sonrasında genç ile görüşme yapılarak bilgiler toplanır. Gerekli olduğu düşünülürse ergene çeşitli kişilik, zeka, gelişim ve kognitif fonksiyon testler uygulanabilir. Yapılan görüşmeler gizlilik esasına bağlı olarak paylaşılmaz, gidişat ile ilgili aileye bilgilendirme yapılır ve ihtiyaç durumunda psikoegitim verilir. Gerekli görülen durumlarda okul ile iletişime geçilerek iş birliği yapılır.

 

Çocuk ve Ergen terapisinde başlıca hizmet verdiğim konular;

Takıntılar

Kaygı sorunları

Özgül fobiler (böcek, örümcek gibi)

Karanlık Korkusu

Yalnız kalma/ayrılık korkusu

Sınav kaygısı

Okul başarısızlığı

Okul fobisi

Kardeş kıskançlığı

Öfke kontrol bozukluğu

Tik bozukluğu

Çocuk ve ergenlerde arkadaş problemleri

Özgüven problemi

Panik atak

Depresyon

Tuvalet problemi

Boşanma donemi sorunları

Kural/Sınır tanımama

Aşırı çekingenlik veya saldırgan davranış

Tırnak yeme 

Yalan söyleme 

Çalma problemleri

Aile arasındaki çatışmalar ve iletişim problemleri

 

Yalnızca yukarıda belirtilen sorunlar için değil, gelişimsel dönemde ortaya çıkabilecek zorluklar için hem aileye hem çocuk-ergene yardımcı olmayı ve sağlıklı bir bireyin büyüme ve gelişimini sürdürebilmeyi amaçlamaktayız.